Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Reserveringen
   - Reserveringen kunnen online, telefonisch (+32 57 365 563) of persoonlijk gemaakt worden.
   - Marktcafé Les Halles behoudt zich het recht voor om reserveringen te weigeren of te annuleren.

2. Menu en prijzen
   - Menu-items en prijzen zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.
   - Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw.

3. Betalingen
   - Betaling dient te geschieden in euro (€).
   - Wij aanvaarden contante betalingen en gangbare creditcards.
   - Marktcafé Les Halles behoudt zich het recht voor om een aanbetaling te vragen voor grote groepen.

4. Annuleringen
   - Annulering van een reservering dient tijdig te gebeuren. Anders kan er een annuleringsvergoeding worden toegepast.

5. Aansprakelijkheid
   - Marktcafé Les Halles is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen van gasten.

6. Privacybeleid
   - Marktcafé Les Halles respecteert de privacy van haar klanten. Persoonlijke gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt.

7. Intellectueel eigendom
   - Alle inhoud op de website en andere marketingmaterialen van Marktcafé Les Halles zijn eigendom van Marktcafé Les Halles en mogen niet worden gereproduceerd zonder toestemming.

8. Toepasselijk recht
   - Op alle overeenkomsten met Marktcafé Les Halles is het Belgisch recht van toepassing.

9. Contact
   - Voor vragen over deze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met Marktcafé Les Halles:
     - Adres: Grote Markt 35, 8900 IEPER
     - Email: info@marktcafe-leshalles.be
     - Telefoon: +32 57 365 563
     - BTW-nummer: BE 0478.514.460